Chinese (Simplified)EnglishJapaneseVietnamese
icon-hotline Điện thoại : 0982116226

Quảng Ninh tăng cường quản lý tro xỉ thải của các nhà máy nhiệt điện

Quảng Ninh tăng cường quản lý tro xỉ thải của các nhà máy nhiệt điện

Văn bản nêu rõ, các nhà máy nhiệt điện phải thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23/9/2014 và Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017, Văn bản số 6109/BTNMT-TCMT ngày 5/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn bản số 7677/TNMT-BVMT ngày 18/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chủ động liên hệ với các đơn vị có nhu cầu sử dụng tro xỉ đã có chứng nhận hợp quy để tái sử dụng, giảm thiểu tro xỉ thải phát sinh ra môi trường, tránh lãng phí tài nguyên. Đối với tro xỉ thải chưa được chứng nhận hợp quy phải quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu theo đúng Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Riêng đối với Cty Nhiệt điện Mông Dương 1, UBND tỉnh Quảng Ninh phê bình nghiêm khắc doanh nghiệp đã thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra việc đổ tro xỉ vi phạm quy định, nếu còn tiếp tục để xảy ra vi phạm UBND tỉnh sẽ xem xét xử lý và đình chỉ hoạt động do gây ô nhiễm môi trường theo quy định.

Văn bản cũng yêu cầu Cty Nhiệt điện Mông Dương 1 chủ động giám sát chặt chẽ hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý tro xỉ phát sinh trong quá trình sản xuất.

Thanh Nga

Tags:,

Chia Sẻ :